POLSKA ZDROWA GĘŚ

polskazdrowages_header3
polskazdrowages_header2
polskazdrowages_header1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Podstawowym zadaniem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.

Zadanie to jest realizowane poprzez:

– doradztwo indywidualne i grupowe,

– edukowanie rolników poprzez organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i seminariów, nasza oferta > szkolenia

– opracowywanie biznesplanów przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wniosków o dopłaty z programów UE,

– organizowanie wystaw, pokazów i konkursów,

– prowadzenie działalności informacyjnej,

– prowadzenie działalności wydawniczej. Nasza oferta > Wydawnictwa

Działania doradcze ukierunkowane są na:

– doradztwo technologiczne,

– pomoc rolnikom w ubieganiu się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,

– wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i programu rolnośrodowiskowego,

– modernizację gospodarstw rolnych poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych,

– wdrażanie rachunkowości rolnej i Polskiego FADN,

– wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi,

– działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego,

– ochronę naturalnego środowiska i krajobrazu przyrodniczego,

– integrowanie się rolników w grupy producenckie,

– promocję nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych,

– upowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii.

Ośrodek świadczy usługi w następującym zakresie:

  1. Prowadzenie:

– ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych,

– kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,

– szkoleń technologicznych stacjonarnych zleconych przez jednostki,

– kursów z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,

– kursów dla osób zajmujących się obrotem środkami ochrony roślin,

– kursów z zakresu agroturystyki i rolnictwa ekologicznego,

– działalności wydawniczej i poligraficznej,

– produkcji matek pszczelich.

  1. Sporządzanie opracowań technologicznych dla gospodarstw w zakresie:

– opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,

– analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,

– planów rolnośrodowiskowych,

– planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych,

– planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,

– planów nawożenia, ochrony roślin i żywienia zwierząt gospodarskich,

– planów technologicznych z produkcji roślinnej, zwierzęcej, warzywniczej i sadowniczej oraz działów specjalnych.

  1. Organizowanie targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą i nowe technologie produkcji.
  2. Wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.
Kontakt

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89-122 Minikowo

52 386 72 14

sekretariat@kpodr.pl

Scroll to Top