POLSKA ZDROWA GĘŚ

polskazdrowages_header3
polskazdrowages_header2
polskazdrowages_header1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

     Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu wentylacji rozproszonej jako podstawowego elementu służącego poprawie dobrostanu zwierząt w budynkach inwentarskich (gęśniku). 

     Gęsi są gatunkiem utrzymywanym na ściółce w systemie wybiegowym, czyli w określonym czasie w ciągu dnia korzystają swobodnie z wybiegów. W ostatnich latach borykamy się z problemem grypy ptaków i jednym z zaleceń Głównego Lekarza Weterynarii jest zamykanie stad gęsi w obiektach bez dostępu do wybiegów, żeby ograniczyć kontakty z dzikimi ptakami, które mogą być wektorem przenoszenia wirusa. Obecnie używane w gęśnikach systemy wentylacji przestają być wydolne i nie radzą sobie z wymianą powietrza co pogarsza warunki mikroklimatyczne ( za duża wilgotność i zbyt duże stężenie szkodliwych gazów amoniaku, siarkowodoru i dwutlenku węgla), a tym samym obniża się dobrostan przebywających w nim ptaków.

     Planowany do opracowania, wykonania i testowania prototyp wysokosprawnego systemu wentylacji rozproszonej, rewersyjnej będzie zamontowany w przebudowywanym budynku gęśnika w Kołudzie Wielkiej, gdzie utrzymywane będą gęsi reprodukcyjne (znoszące jaja do wylęgu).

     Nowy system wentylacji poprawi jakość powietrza, którym będą oddychały ptaki co wpłynie na lepszą zdrowotność (mniejsze upadki), wpłynie też pozytywnie na produkcyjność (większa liczba zniesionych jaj) i pozytywnie na samo zniesione w tym obiekcie jajo (lepsza wartość biologiczna – uzyskamy więcej zdrowych gąsiąt). Zauważyć należy, że odpowiednie wskaźniki mikroklimatu (temperatura, wilgotność, ruch powietrza, stężenie szkodliwych gazów siarkowodoru, dwutlenku węgla, amoniaku) wpływają na produkcyjność czy zdrowotność stada. W celu uzyskania odpowiednich poziomów tych wskaźników niezbędna jest sprawna wentylacja.

 

     Przebudowany gęśnik w Kołudzie Wielkiej, w którym zostanie zamontowana prototypowa, innowacyjna wentylacja, wpłynie pozytywnie na produkcyjność i zdrowotność gęsi w stadzie. Rezultaty operacji:

     1) wykonanie wysokosprawnego i energooszczędnego systemu wentylacyjnego,

     2) opracowanie rozwiązań pracy w trybie awaryjnym

     3) możliwość rozbudowy systemu o układ dezynfekcji powietrza nawiewanego oraz interwencyjnego chłodzenia w krytycznych sytuacjach.

     Zastosowanie ww. systemu wentylacyjnego w budynkach inwentarskich, pozwoli na zapewnienie optymalnych parametrów dobrostanu w zakresie hodowli gęsi zarówno w czasie normalnej pracy fermy jak i wymuszonych okresach bioasekuracji.

 

    Projekt został podzielony na 4 etapy

ETAP 1 – PRZEBUDOWA GĘŚNIKA W KOŁUDZIE WIELKIEJ

ETAP 2 – PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO WDROŻENIA PROJEKTU

 1. a) Przeprowadzenie konferencji rozpoczynającej realizację projektu
 2. b) Zakup wyposażenia do gęśnika u Rolnika w celu przystosowanie gęśnika do przeprowadzenia badań
 3. c) Przystąpienie do prac nad opracowaniem, wykonaniem i testowaniem prototypowego wysokosprawnego systemu wentylacji rozproszonej, rewersyjnej z wysokim stopniem odzysku ciepła

ETAP 3 – WDROŻENIE PROJEKTU

 1. a) Analiza warunków klimatyczno – biologicznych w gęśniku u Rolnika wyposażonym w tradycyjne systemy wentylacyjne
 2. b) Przeprowadzenie prac badawczych nowej technologii wentylacji rewersyjnej
 3. c) Analiza warunków klimatyczno – biologicznych w gęśniku, w którym badano wysokosprawną wentylację rewersyjną
 4. d) Przeprowadzanie analizy czynników ekonomicznych związanych z ogrzewaniem i schładzaniem budynków poddanych badaniu
 5. e) Przeprowadzenie konferencji w trakcie realizacji projektu

ETAP 4 – ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

 1. a) Ocena wpływu nowej technologii wentylacji na podstawowe parametrów związanych z chowem i hodowlą gęsi
 2. b) Przeprowadzenie analizy statystycznej uzyskanych wyników z zadania oraz wydanie opinii Instytutu Zootechniki PIB dotyczącej zastosowania ww. technologii w praktyce c) Publikacja wyników badań w renomowanych czasopismach popularnonaukowych
 3. d) Przeprowadzenie konferencji z realizacji projektu
Scroll to Top